Home » SugarFactory beschermt bezoekers tegen gehoorschade

SugarFactory beschermt bezoekers tegen gehoorschade

Wie de afgelopen tijd het nieuws gevolgd heeft weet: gehoorschade onder jongeren neemt aanzienlijk toe. Vooruitlopend op het recent afgegeven advies van de Gezondheidsraad heeft SugarFactory haar geluidsplan opnieuw bekeken en komt met een decibel-limitatie.

Om zowel geluidsoverlast als gehoorschade tegen te gaan, vroeg SugarFactory haar technische samenwerkingspartner Bazelmans AV een advies uit te brengen over eventuele geluidsrestricties tijdens evenementen. Hierbij worden steekproefsgewijs, eens per uur geluidsmetingen uitgevoerd.

De piek op de decibel

De geluidsmeting wordt op basis van drie parameters uitgevoerd, waarbij er ook drie verschillende maximale geluidswaarden worden afgegeven.

De eerste is de dBA LEQ 15 meting, waarbij de gemiddelde waarde over een periode van 15 minuten wordt gemeten. Deze is voor SugarFactory bepaald op 90 dBA (decibel). De tweede is de dBA LEQ 60 meting, waarbij het gemiddeld aantal decibel over een uur op 95 is gesteld door Bazelmans AV. De pieklimiet waar de voormalig suikerfabriek haar opdrachtgevers aan wil houden is vastgesteld op 100dBA. De pieklimiet is de maximale waarde die de geluidsdruk mag bereiken en niet gebonden aan een tijdsmeting.

Steeds meer jongeren met tinnitus

Een zorgwekkende 54 procent van de 12- tot 18-jarigen in Nederland loopt risico op gehoorschade. Zo’n 10 tot 20 procent van de bevolking kampt al met (een vorm van) tinnitus. Om dat percentage omlaag te krijgen, adviseert de Gezondheidsraad om het maximale geluidsniveau voor versterkte muziek te verlagen van 103 naar 100 decibel. Vooralsnog geldt dit als een advies, maar de Tweede Kamer praat over eventuele tussentijdse maatregelen om gehoorschade te voorkomen.

Toontje lager bij SugarFactory

Bij SugarFactory zijn ze eigenlijk wel blij dat er meer aandacht komt voor (te hard) geluid. ‘’Wij waren als organisatie al bezig met ons te laten adviseren over geluidsrestricties’’ zegt Denise Schimmel. ‘’Nu dit onderwerp breder onder de aandacht komt, zal er ook vanuit opdrachtgevers en leveranciers meer begrip komen voor onze geluidsrestricties. Een event moet voor iedereen fijn zijn en geen complicaties achteraf bezorgen’’.

Meer weten over de geluidsrestricties bij SugarFactory? Denise Schimmel vertelt je graag meer over de beweegredenen en het plan dat zij hebben opgesteld met Bazelmans AV.

Organiseer je eigen event

Wil jij de mogelijkheden voor jouw event bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Neem contact op