Home » Disclaimer

Disclaimer

Website gebruik

De informatie op de website van SugarCity Event is van informerende aard. Aan de informatie die online op deze website wordt getoond kunnen geen rechten worden ontleend. SugarFactory neemt wel bij het samenstellen en onderhouden van de website zorgvuldigheid in acht desondanks kunnen niet in staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SugarFactory garandeert geen foutloze website die ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en het gebruik van de website wijst SugarFactory uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van andere partijen

Ook voor de links die op de website van SugarFactory staan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van website van anderen. Het gebruik van de links is volledig voor eigen risico. De informatie van website van anderen is niet door SugarFactory nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en volledigheid.

Gebruik van tekst en beeld

Alle eigendomsrechten en andere rechten waaronder tekst, foto’s, grafisch materiaal en logo’s berusten bij SugarFactory B.V. Het is niet toegestaan tekst of beeld van deze website te kopiëren, downloaden of op enige andere manier openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SugarFactory B.V. Afdrukken of downloaden voor persoonlijk gebruik is wel toegestaan. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen aan de website

SugarFactory heeft het recht de informatie op de website, inclusief van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een aankondiging te doen. Het is raadzaam om zelf te controleren of er wijzigingen op de website zijn geweest.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Organiseer je eigen event

Wil jij de mogelijkheden voor jouw event bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Neem contact op